Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie pacjentów uzupełnieniem braków zębowych za pomocą implantów. Jest to niezmiernie estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie, dzięki któremu możemy zrekonstruować zarówno pojedyncze, jak i mnogie braki zębowe. Aby leczenie implantologiczne było skuteczne i trwałe w czasie, muszą zostać spełnione liczne warunki; jednym z nich jest odpowiednia wielkość kości wyrostka zębodołowego. Naturalnym procesem w organizmie człowieka jest zanik kości, który bardzo nasila się po utracie lub ekstrakcji zęba, co może doprowadzić do uniemożliwienia przyszłej implantacji. Na szczęście współczesna stomatologia dysponuje technikami natychmiastowego uzupełniania zębodołów poekstrakcyjnych dzięki metodzie socket augmentation.

Zabieg ten polega na wprowadzeniu materiału kościozastępczego do ubytku kostnego zaraz po usunięciu zęba. Jednym z najlepszych materiałów, które są w tym celu stosowane, jest mielony ząb własny pacjenta.  Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej technologii w dentestica Katowice możliwe nasi Pacjenci mogą już bezpiecznie przed usunięciem zęba planować implantację. Odbudowę  kości przeprowadza się w kilku etapach.
Po precyzyjnym zaplanowaniu leczenia, przy pomocy nowoczesnej techniki radiologicznej CBCT przystępuje się do wykonania zabiegu. W pierwszej kolejności w znieczuleniu miejscowym lub w narkozie usuwa się zniszczony ząb, który w przyszłości zostanie zastąpiony implantem. Usunięty ząb zostaje dokładnie oczyszczony z tkwiących w nim wypełnień, próchnicy, osadów i kamienia. Tak przygotowany ząb umieszcza się w sterylnym, jednorazowym specjalnym młynku i przystępuje do mielenia. Uzyskany materiał w formie proszku przechodzi dodatkowo proces oczyszczenia chemicznego, Dzięki czemu zostają usunięte wszelkie mikroorganizmy przy zachowaniu wszystkich pozytywnych cech materiału.

Cały proces mielenia i sterylizacji trwa jedynie 15-20 minut, dzięki czemu pusty zębodół może zostać uzupełniony materiałem autogennym (własnym pacjenta) podczas tej samej wizyty. 

Po dokładnej kondensacji granulatu ze zmielonego w zębodole, lekarz zakłada szwy oraz przedstawia pacjentowi zalecenia pozabiegowe oraz wykonuje RTG kontrolne.

Największymi zaletami stosowania mielonych zębów do augmentacji zębodołu są szybsze gojenie i regeneracja kości, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz doskonała biozgodność. Wszystko to pozwala na świetną integrację biomateriału z kością, przez co pacjent uzyskuje szybszą możliwość implantacji.

Co istotne, niewykorzystany podczas zabiegu materiał może być przechowywany w sterylnym opakowaniu przez wiele lat, nie tracąc swoich właściwości, dzięki czemu może być wykorzystany w przyszłości.