Dolne korony pełnoceramiczne i most na implantach


Pacjent po leczeniu kompleksowym. Wyleczono wszystkie ubytki próchnicowe. Wykonano korony pełnoceramiczne na zęby dolne oraz most na implantach na zęby górne.