Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

dentestica dr.n. med. Aeksandra Drozd 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2 

 

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
  • Endos ACP, CS 8100, Heliodent Plus  
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr 398/2017, 438/2013
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia 11.04.2022 nr 70 na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
 •  

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.07.2021 do 01.07.2022 r) zmierzona dawka efektywna wyniosła:

x- poniżej najmniejszej wykrywalnej dawki wynoszącej 0,1 mSv


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga: 

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba