Zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w gabinecie dentestica w Katowicach

Kim jest administrator danych osobowych?

Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest dentestica, NIP: 6341913578, REGON: 276742265, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Armii Krajowej 190B/1

Warunki przetwarzania danych osobowych

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.
Państwa dane osobowe przetwarzane są: na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b), ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(art. 6 ust. 1 lit. f),


Państwa dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań i zawarcia umowy z Administratorem. Państwa dane nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany. Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa jakie przysługują osobie, której dane są przetwarzane:

Prawa dostępu do danych osobowych (art.15)
Prawa do sprostowania danych (art. 16)
Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17),
Prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
Prawa do przenoszenia danych osobowych (art. 20)
Prawa do sprzeciwu (art. 21)
Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)
Prawa do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33)


[email protected]

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej [email protected] lub bezpośrednio w siedzibie firmy.


Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Umów się na wizytę!