REGULAMIN PROMOCJI  „PROMOCJA ZIMOWA”

 

 • 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji zwanej dalej „promocją” jest DENTestica dr n. med. A. Drozd, której właścicielem jest dr n. med. Aleksandra Drozd zwane dalej „Gabinetem Stomatologicznym”

 • 2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 1.12.2021r. do 31.12.2021r. 

 • 3 ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja obejmuje tylko usługi wymienione w materiałach promocyjnych – leczenie zachowawcze u doktora Jakuba Rydzaka w piątki w godzinach 12:00 do 16:00.
 2. Promocja uprawnia do skorzystania każdego, kto w dniach od 1.12.2021 do 31.12.2021 pojawi się w Gabinecie Stomatologicznym, skorzysta z usług objętych promocją i wyrazi chęć skorzystania z promocji.
 3. Promocja uprawnia korzystającego do wykonania usług objętych promocją po następujących cenach:
  1. Stomatologia zachowawcza u doktora Jakuba Rydzaka – minus 20% od standardowej ceny leczenia.
 4. Z zastrzeżeniem, że ostateczna cena usługi uzależniona jest od stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta oraz innych uwarunkowań biologicznych.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.dentestica.pl lub  w Gabinecie Stomatologicznym.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.