REGULAMIN PROMOCJI  „PROMOCJA INSTAGRAMOWA FABJULUS20”

 

 • 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji zwanej dalej „promocją” jest DENTestica dr n. med. A. Drozd, której właścicielem jest dr n. med. Aleksandra Drozd zwane dalej „Gabinetem Stomatologicznym”

 • 2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 20.12.2021r. do 31.12.2021r. 

 • 3 ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja obejmuje tylko usługi wymienione w materiałach promocyjnych – konsultację stomatologiczną, plan leczenia oraz higienizację umówione do 31.12.2021. 
 2. Promocja uprawnia do skorzystania każdego, kto w dniach od 20.12.2021 do 31.12.2021 wyrazi chęć skorzystania z promocji i umówi się na wizytę.
 3. Promocja uprawnia korzystającego do wykonania usług objętych promocją:
  1. Konsultacja stomatologiczna
  2. Przygotowanie planu leczenia
  3. Higienizacja
 4. Z zastrzeżeniem, że ostateczna cena usługi uzależniona jest od stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta oraz innych uwarunkowań biologicznych.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.dentestica.pl lub  w Gabinecie Stomatologicznym.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.