DR OLGA PETRUSZKA


Specjalistka w implantologii

Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, implantologii, periodontologii. W dentestica przeprowadza zabiegi chirurgiczno – implantologiczne oraz skomplikowne rekonstrukcje kości wyrostków zębodołowych.

W 2003 roku ukończyła wydział stomatologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Staże i praktyki odbyła w klinice DRRUSS w Toronto w Kanadzie.