DR ALEKSANDRA DUNIEWSKA


Specjalista w ortodoncji

Dr Aleksandra Duniewska jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest laureatką Międzynarodowej Konferencji STN 2010. Staż odbyła w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. W 2011 roku, dr Aleksandra Duniewska została wyróżniona i nagrodzona przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach za uzyskanie jednego z najlepszych w kraju wyników Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego i jednocześnie drugiego najlepszego wyniku w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Ukończyła Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie Ortodoncji prowadzonego przez prof. Stephana Willamsa oraz prof. dr hab.n.med. Bartłomieja Lostera.
Jest Certyfikowanym Lekarzem Invisalign – najnowocześniejszej metody leczenia ortodontycznego techniką niewidocznych nakładek na zęby. Dr Aleksandra Duniewska ma na swoim koncie wiele publikacji w recenzowanych czasopismach stomatologicznych oraz prac naukowych wygłaszanych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.
Jak sama o sobie mówi: „Lubię pomagać ludziom odnajdować ciekawe i indywidualne rozwiązania korzystając z możliwości współczesnej medycyny. Głęboko wierzę, że zmieniam nie tylko uśmiechy ludzi, lecz dużo więcej.”