DR ALEKSANDRA DUNIEWSKA


Specjalista w ortodoncji

Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W czasie studiów brała aktywny udział w pracach kół naukowych działających przy Katedrach: Dysfunkcji Narządu Żucia, Mikrobiologii i Immunologii, Protetyki Stomatologicznej, Wieku Rozwojowego. Jest laureatką Międzynarodowej Konferencji STN 2010. Staż odbyła w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.W 2011 roku została wyróżniona i nagrodzona przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, za uzyskanie jednego z najlepszych w kraju wyników Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego i jednocześnie drugiego najlepszego wyniku w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Jest również absolwentka Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie Ortodoncji (lata 2011-2012) prowadzonego przez prof. Stephana Willams’a oraz prof. dr hab.n.med. Bartłomieja Lostera.

Jest Certyfikowanym Lekarzem Invisalign, czyli leczenia ortodontycznego techniką niewidocznych nakładek na zęby. Metoda ta jest aktualnie najnowocześniejszą metodą leczenia ortodontycznego na świecie. Autorka i współautorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach stomatologicznych oraz prac naukowych wygłaszanych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Sama mówi o sobie: ,,Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach dotyczących leczenia wad ortodontycznych oraz stomatologii estetycznej, lecz mając na uwadze ciągły postęp jaki dokonuje się w medycynie i stomatologii nieustannie podnoszę swoje zawodowe kwalifikacje. Zawód to moje życiowa pasja. Lubię otaczać się ludźmi, pomagać im i odnajdywać ciekawe i indywidualne rozwiązania, korzystając z możliwości jakie daje współczesna medycyna. Główny krąg moich zainteresowań to ortodoncja i stomatologia estetyczna. Głęboko wierze, ze zmieniam nie tylko uśmiechy ludzi, lecz dużo więcej. „