REGULAMIN PROMOCJI  „- 15% na wybrane usługi”

 

§1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji zwanej dalej „promocją” jest DENTestica dr n. med. A. Drozd, której właścicielem jest dr n. med. Aleksandra Drozd zwane dalej „Gabinetem Stomatologicznym”

§ 2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 30.05.2021r. do 31.07.2021r. z możliwością przedłużenia przez organizatora.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja obejmuje tylko usługi wymienione w materiałach promocyjnych – wypełnienie, ekstrakcję, wybielanie oraz odbudowę kompozytową zębów – technika Flow Injection.
 2. Promocja uprawnia do skorzystania każdego, kto w dniach od 30.05.2021 do 31.07.2021 pojawi się w Gabinecie Stomatologicznym, skorzysta z usług objętych promocją i wyrazi chęć skorzystania z promocji.
 3. Promocja uprawnia korzystającego do wykonania usług objętych promocją po następujących cenach:
  1. Wypełnienie  od 230 zł

  2. Ekstrakcja zęba od 210 zł

  3. Wybielanie od 1 530zł

  4. Odbudowa kompozytowa zębów – technika Flow Injection od 550 zł

 4. Z zastrzeżeniem, że ostateczna cena usługi uzależniona jest od stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta oraz innych uwarunkowań biologicznych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.dentestica.pl lub  w Gabinecie Stomatologicznym.

3. Organizator zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.